Usein kysytyt kysymykset


Mikä on Aurinkosammon takaisinmaksuaika?
- Annamme kohdekohtaisen takaisinmaksuarvion. Takaisinmaksuaikaan vaikuttavat seuraavat muuttujat: nykyinen ostoenergian hinta, keräimen koko, keräimen suuntaus ja kulma, paikkakuntakohtainen auringon säteilymäärä ja lämpöenergiankulutus sekä lämpövaraston massa.

Mihin ilmansuuntaan Aurinkosampo tulisi asentaa?
- Yleisesti paras hyöty saadaan asentamalla keräimet etelä-lounassuunnasta, mutta kohdekohtaisesti valitaan suunta itä-etelä-länsisektorista.

Haittaavatko varjostavat puut?
- Sitä parempi teho saavutetaan, mitä vähemmän kohteessa on varjostusta. Lehtipuiden haittavaikutus on vähäisempi, koska keväällä ja syksyllä puut ovat lehdettömiä.

Millaista huoltoa Aurinkosampo tarvitsee?
- Aurinkokeräimien toimintaa saadaan keväällä aikaistettua pudottamalla lumet keräinten päältä. Muutoin Aurinkosampo on lähes huoltovapaa.

Mitä eroa on aurinkopaneelilla ja aurinkokeräimellä?
- Aurinkopaneelit tuottavat sähköä ja aurinkokeräimet keräävät lämpöenergiaa.

Tuottaako Aurinkosampo lämpöä talvella? - Auringon säteilyä ei Suomessa ole käytänössä tarjolla marras-helmikuun välillä, ja keräimet eivät tuota silloin lämmitysenergiaa. Lämpövaraston massoihin varattu energia kuitenkin purkautuu hyötykäyttöön loka-marraskuussa, ja rakenteiden kuivaus leikkaa lämpöhäviöitä joulu-helmikuun välillä. Kylmien tilojen osalta (kuten kellarit ja ryömintätilat) Aurinkosampo käynnistyy helmikuun lopulla. Lämpöisten tilojen osalta suoraa lämmitystä on käytössä pari viikkoa myöhemmin. Lumi lisää merkittävästi hajasäteilyn määrää keväällä ja vaikuttaa käynnistymisajankohtaan.


Tuottaako Aurinkosampo lämpöä kesällä?
- Asuntojen lämmitystarve jatkuu jopa kesäkuulle alhaisten yölämpötilojen seurauksena. Keväällä merkittävin säästö syntyy maalis-kesäkuun aikana. Syksyllä lämmitystarve alkaa yleensä elokuusta. Kesän energiaa käytetään esimerkiksi saunan lämmittämiseen ja rakennuksen alapohjan kuivaukseen. Tämän lisäksi maaperään ja rakenteisiin varastoituu lämpöä loka-marraskuulle vähentäen muun lämmityksen osuutta.


Miten ilmakiertoinen Aurinkosampo-keräin eroaa nestekiertokeräimistä?
- Ilmakiertoisessa keräimessä lämmönsiirtoaineena toimii ilma. Ilmalämpökeräin voi jakaa lämpöä ilman olemassaolevaa vesipatteriverkostoa tai energiavaraajaa. Se soveltuu hyvin suoran sähkölämmityksen tueksi.